Boekhouding Amsterdam logo b

boekhouding amsterdam voor administratie vereniging van eigenaars


Boekhouding Amsterdam heeft veel ervaring met de administratie van Vereniging van Eigenaars en het opstellen van een eenvoudig meerjaren- onderhoudsplan (MJOP).

Bij aankoop van uw appartementsrecht wordt door uw notaris ook gewezen op de aanwezige splitsingsakte en een huishoudelijk reglement. Iedere koper zal wellicht weten dat de koop van een appartementsrecht ook verplichtingen met zich meebrengt in het onderhoud van het totale gebouw. Wanneer hier niet in wordt voorzien, kan bij schades ineens blijken dat niemand eraan gedacht heeft om een spaarpot te vormen om schades te kunnen herstellen.

Iedere Vereniging van Eigenaars is vanaf 1 januari 2017 wettelijk verplicht, naast de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, een bestuur aan te wijzen en een meerjarig onderhoudsplan te hebben. Het minimaal te reserveren bedrag wordt bepaald op basis van een zelf opgesteld meerjaren onderhoudsplan, of het te reserveren bedrag is 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex.


Hoe helpt Boekhouding Amsterdam uw administratie op orde te houden?

  • Het bestuur ontvangt alle facturen, betaalt deze en zendt deze, tezamen met de bankafschriften, op regelmatige basis (digitaal of fysiek) aan ons kantoor.

  • Wij controleren de betalingen en de maandelijkse bijdragen van de eigenaren.

  • Wij helpen u bij het opstellen van een eenvoudig meerjaren onderhoudsplan.

  • Na afloop van het jaar ontvangt u van ons een jaarverslag welke wij op uw verzoek ook mondeling kunnen toelichten in uw jaarlijkse VvE vergadering.
    Dan overhandigen wij het bestuur ook alle fysieke boekstukken van dat afgesloten boekjaar.

  • Van alle boekhoudkundige stukken wordt door ons kantoor een digitaal kopie bewaard.

Tarieven:

Offerte richtprijs € 100,- excl. BTW per appartementsrecht per jaar. Geen onverwachte extra of verborgen kosten.
(onder voorbehoud van aantal appartementsrechten in een complex)